Backa Friskola startar hösten 2018 i Molkom!

Nu är det klart! Skolinspektionen godkänner oss som huvudman för grundskola med klasser F-9.

Läs mer och anmäl dina barn på friskolans hemsida

Ekologisk, giftfri förskola

Backa Förskola serverar vegetarisk mat som är hemlagad, ekologisk och sockerfri. Inredning, material och leksaker på förskolan är giftfria och av naturmaterial, så hållbart och ekologiskt som möjligt. Hållbarhet och medveten konsumtion är viktigt för oss och vi vill tillsammans med barnen arbeta för en mer hållbar framtid.

Hög personaltäthet

På Backa Förskola satsar vi på personal som har ett starkt engagemang för barnen och som verkligen tar sig tid att se och lyssna till varje barn. För att det skall finnas utrymme för varje barns individuella utveckling och behov håller vi en hög personaltäthet och har i dagsläget endast 3,8 barn per heltidsanställd.

NVC

För oss på Backa Förskola är NVC – Non Violent Communication – ett viktigt och centralt verktyg i all kommunikation mellan människor, stora som små. Att använda sig av NVC innebär att träna sin förmåga till empatiskt lyssnande och att tydligt uttrycka sina känslor och behov.

Vår värdegrund

På Backa Förskola ser vi alla barn som unika och kompetenta. Vi strävar efter att varje barn skall få utveckla:

 • Stark självkänsla och tro på sitt eget värde som en unik individ
 • Självinsikt och förmåga att uttrycka sina behov och att stå upp för sig själva
 • Tilltro till och respekt för sina medmänniskor
 • Förmåga att kommunicera och samarbeta med andra
 • Förmåga att uttrycka alla aspekter av sitt varande
 • Livslust, glädje och en lust att lära, utforska och skapa
 • Verktyg som stödjer ett liv i hälsa och välmående på alla plan; själsligt, emotionellt, mentalt och fysiskt

Kort om Backa Förskola

Backa Förskola startades 1 feb 2015 och har idag plats för 23 barn i åldrarna 1 – 6 år. I barngruppen arbetar 5 personal och i köket har vi vår egen kock som lagar ekologisk, vegetarisk kost.

Backa Förskola ligger i Molkom, Värmland, i en gammal skolbyggnad med en härligt lummig trädgård, egna odlingar och med sjö och skog alldeles inpå knuten.

Backa Förskola drivs av Nyed Friskola Ekonomisk Förening, som också kommer att starta en fristående grundskola F-9 samt fritidshem i Molkom år 2018. Läs mer om Friskolan på föreningens hemsida.

 • För föräldrar

  Här kan du som är förälder få aktuell information om vad som är på gång på förskolan, samt anmäla ledighet eller ändrat schema för ditt barn.

 • Köanmälan

  Här kan du ställa ditt barn i kö till Backa Förskola

 • Backa Friskola

  Läs mer om Backa Friskola, en grundskola F-9 som planeras starta 2018.

Vad säger föräldrarna

Vi ser hur våra barn får lära känna sig själva och varandra. Vi ser hur barnens kreativitet flödar och hur de lär sig att ta hänsyn till varandra och lösa de konflikter som uppstår på ett unikt sätt. Våra barn blomstrar tack vare den fantastiska personal som arbetar på Backa och de verktyg de är utbildade inom och använder i sin pedagogik.

Maria

Den största gåvan som jag ser med Backa Förskola och som gör att vi vill ha vår son där, är hur pedagogerna bemöter och interagerar med barnen. Med stor respekt, lyhördhet, öppenhet och nyfikenhet skapar de både förtroende och trygghet för barnen såväl som möjligheter till lek, kreativitet och magi.

Beatrice

Jag har noterat att min son som har gått på Backa i 1,5 år nu har fått en högre förmåga att  beskriva vad han känner, hur det känns i kroppen och därefter uttrycka sina behov och se till att få det behovet tillgodosett. Jag upplever att han har mer fantasi, är gladare och uttrycker mer kärlek till sig själv och livet.

Pernilla

“Jag kan namnet på alla barnen på förskolan och många kan mitt namn och vet vem jag är. För mig säger det mycket om vad jag uppskattar med Backa förskola.”

Kalle

Vi ser en fantastisk utveckling i vår son. Han är fem år och det är otroligt inspirerande och se han med sina kompisar och hur de kan lösa sina konflikter tillsammans, ofta utan att en vuxen behöver bli inblandad och att dessa barns kunskap och förståelse kring konflikthantering redan är större än många vuxnas.

Helene

Det känns tryggt att det finns en skola som delar samma värderingar som en själv, där man inte behöver kämpa för ekologisk kost, behöva upplysa om hur hormon störande plast är, eller behöva ge vika för en norm som säger att andlighet bara är “flum”. För oss är även kontakten med naturen viktig och vi ser oerhört positivt på att en stor del av undervisningen sker utomhus. Kort och gott så känner vi att ert koncept är fantastiskt!

Sissi

Vi är väldigt nöjda med förskolan, med personalen och hur hela verksamheten bygger på hållbarhet, den hela människan, ett respektfullt förhållningssätt till andra människor, till djuren och till naturen.

Merete

Just nu söker Backa Förskola en lärare till Förskoleklass!

Läs mer om jobbet och hur du söker här!

Click here to add your own text